Heleen en lichtpuntjes

Het jaar 2003 vormde een keerpunt in mijn professionele leven. Voor die tijd woonde ik in verschillende landen, rondde een universitaire studie af in Amsterdam, werkte onder andere voor de Rijksoverheid, trouwde en kreeg twee zonen. Op het moment dat ik voor het eerst met mijn oudste zoon de basisschool binnenstapte, wist ik dat mijn toekomst lag in het werken met kinderen.

In 2003 maakte ik een radicale ommezwaai en ging opnieuw de schoolbanken in. Ik haalde mijn lesbevoegdheid voor het basisonderwijs en daarna mijn Master Special Educational Needs.

Meer dan 10 jaar werk ik inmiddels met veel plezier als Remedial Teacher op verschillende basisscholen en in mijn eigen praktijk Lichtpuntjes.

 

Ik begeleid kinderen met uiteenlopende leerproblemen op het gebied van lezen, rekenen, spelling, dyslexie en dyscalculie. Maar ook help ik kinderen met onder meer werkhoudingsproblemen, faalangst, een taalstoornis, een chronische ziekte, DCD, of AD(H)D. Naast het verbeteren van de leerprestaties, speelt de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in mijn begeleiding een hoofdrol. Elk kind heeft recht op het sprankeltje in de ogen!

Visie

In mijn praktijk Lichtpuntjes werk ik met kinderen aan het leren zien en durven benoemen van activiteiten die goed gaan, zowel binnen als buiten school. Wat goed gaat, vormt de basis van het terugvinden van het zelfvertrouwen en van een veilig gevoel. In mijn begeleiding besteed ik veel tijd aan kennismaken en elkaar leren kennen. Pas als het kind zich veilig genoeg voelt, kan het gaan groeien en kan het grotere uitdagingen aan.Tijdens de lessen sluit ik aan bij wat het kind al kan. Omdat ik graag met verschillende materialen en spelletjes werk, hebben digitale middelen zoals de computer en tablet in mijn begeleiding een ondergeschikte rol. Liever laat ik kinderen leren door alle zintuigen in te zetten, ze te laten luisteren, kijken, voelen, bewegen en doen.
Huiswerk geef ik niet vaak mee omdat een kind met leerproblemen vaak al extra belast is. Soms kan er een situatie zijn waarbij het toch nodig is dat er thuis extra geoefend wordt. Ik doe dat altijd in overleg met uw kind, zodat het zich betrokken voelt en we het eens zijn over wat haalbaar is.

Contact

Heeft u nog vragen, of wilt u eens langskomen, vraag ik u om een mailtje te sturen naar: heleen@lichtpuntjes.info.

Voor alle contactgegevens kunt u terecht op de contactpagina.

Heleen en lichtpuntjes

Het jaar 2003 vormde een keerpunt in mijn professionele leven. Voor die tijd woonde ik in verschillende landen, rondde een universitaire studie af in Amsterdam, werkte onder andere voor de Rijksoverheid, trouwde en kreeg twee zonen. In 2003 maakte ik een radicale ommezwaai en ging opnieuw de schoolbanken in. Ik haalde mijn lesbevoegdheid voor het basisonderwijs en daarna mijn Master Special Educational Needs.

Meer dan 10 jaar werk ik inmiddels met veel plezier als Remedial Teacher. Ik begeleid kinderen met uiteenlopende leerproblemen op het gebied van lezen, rekenen, spelling, dyslexie en dyscalculie. Maar ook help ik kinderen met onder meer werkhoudingsproblemen, faalangst, een taalstoornis, een chronische ziekte, DCD, of AD(H)D. Naast het verbeteren van de leerprestaties, speelt de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in mijn begeleiding een hoofdrol. Elk kind heeft recht op het sprankeltje in de ogen!

Visie

In mijn praktijk Lichtpuntjes werk ik met kinderen aan het leren zien en durven benoemen van activiteiten die goed gaan, zowel binnen als buiten school. Wat goed gaat, vormt de basis van het terugvinden van het zelfvertrouwen en van een veilig gevoel. In mijn begeleiding besteed ik veel tijd aan kennismaken en elkaar leren kennen. Pas als het kind zich veilig genoeg voelt, kan het gaan groeien en kan het grotere uitdagingen aan.

Tijdens de lessen sluit ik aan bij wat het kind al kan. Omdat ik graag met verschillende materialen en spelletjes werk, hebben digitale middelen zoals de computer en tablet in mijn begeleiding een ondergeschikte rol. Liever laat ik kinderen leren door alle zintuigen in te zetten, ze te laten luisteren, kijken, voelen, bewegen en doen.

Huiswerk geef ik niet vaak mee omdat een kind met leerproblemen vaak al extra belast is. Soms kan er een situatie zijn waarbij het toch nodig is dat er thuis extra geoefend wordt. Ik doe dat altijd in overleg met uw kind, zodat het zich betrokken voelt en we het eens zijn over wat haalbaar is.

Contact

Heeft u nog vragen, of wilt u eens langskomen, vraag ik u om mij een mailtje te sturen naar heleen@lichtpuntjes.info, dan krijgt u binnen een dag antwoord.

Voor alle contactgegevens kunt u terecht op de contactpagina.